Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

CVC Bohdanovce

Pravidlá

       

             Vážení rodičia!

           

           V tomto školskom roku prevzali žiaci základných škôl od riaditeľa školy vzdelávací poukaz, ktorý reprezentuje osobitný štátny finančný príspevok na ich záujmové vzdelávanie na školský rok. Každý žiak môže vzdelávací poukaz do stanoveného termínu odovzdať Centru voľného času alebo inému školskému zariadeniu, ktoré mu bude záujmové vzdelávanie poskytovať. Tento príspevok mu nahrádza poplatok za jeden krúžok v školskom roku 2011/2012.

            Žiaci, ktorí majú záujem o prácu v niektorom z ponúkaných krúžkov, odovzdajú rodičmi podpísaný vzdelávací poukaz s  prihláškou do záujmového útvaru triednemu učiteľovi a oznámia mu, pre ktorý krúžok sa rozhodli. Z dôvodu obmedzeného počtu žiakov v jednom krúžku je nutné, aby žiak vzdelávací poukaz odovzdal až po dohovore s vedúcim krúžku a to najneskôr do 13. 9. 2011. Žiaci, ktorí navštevujú školský klub detí a nehlásia sa do žiadneho z ponúkaných krúžkov, môžu vzdelávací poukaz použiť v Klube CVČ.

            Ak by chcel žiak navštevovať v školskom roku 2011/2012 viaceré krúžky v CVČ Bohdanovce, za účasť v každom ďalšom krúžku je povinný zaplatiť 1,- euro mesačne.

 

      

TOPlist